Sprievodca svetom cestovania - otvor myseľ, spoznaj svet

Úspech pri písaní záverečných prác vám zaručí dôkladná príprava

881 0

Záver vysokoškolského štúdia je pre mnohých úľava. Niektorí sa zase obzerajú pár rokov dozadu, kedy končili strednú školu a hovorili si, že ešte majú pred sebou pár rokov štúdia a minima povinností. Ak vás ale čaká písanie záverečnej práce, ktorá znamená záver jednej životnej etapy, mali by ste jej písanie riešiť v dostatočnom predstihu.

Rešerš

Najťažší býva výber témy a školiteľa, avšak ak máte toto všetko už za sebou, teraz prichádza na rad hľadanie kvalitných materiálov. Bude to iné ako keď ste riešili vypracovanie seminárnych prác. Musíte si ale uvedomiť, že bez kvalitného rešeršu sa vám nepodarí dostať sa ku kvalitným zdrojom.

Je potrebné zohnať nielen internetové, ale hlavne knižné zdroje, preto možno počítajte s tým, že budete musieť obehať viacero knižníc, kým sa dostanete ku knihám, ktoré využijete pri písaní.

Vytvorte si osnovu, podľa ktorej sa budete riadiť

Keď budete mať po ruke zdroje, z ktorých budete čerpať, na rad prichádza tvorenie osnovy. Písať len tak bez osnovy, obsahu alebo ak chcete záchytných bodov by bol nezmysel. Práca by pôsobila chaoticky, skákali by ste z jednej témy ku druhej, čo by sa nepáčilo ani vášmu školiteľovi a ani štátnicovej komisii.

Vďaka osnove sa budete môcť ľahšie odraziť a text ku jednotlivým kapitolám a podkapitolám bude súvislý a k veci. Takéto osnovy oceníte nielen pri diplomových, ale aj pri rigoróznych prácach.

Píšte, keď ste produktívny

Úspech pri písaní záverečných prác vám zaručí dôkladná príprava. To ale znamená, že nesmiete si nechať zháňanie materiálov a tvorenie osnovy na poslednú chvíľu. Píšte vždy len vtedy, kedy ste produktívny. Ak ste nočný tvor, pokojne píšte skôr v noci. Ak viete, že niečo napíšete, že budete produktívny, takéto ponocovanie má zmysel.

Napíšte komentár

Your email address will not be published.