Sprievodca svetom cestovania - otvor myseľ, spoznaj svet

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci býva vo väčšine slovenských firiem zanedbávaná

901 0

Pracovať v ideálnych podmienkach za dobrú finančnú odmenu je snom všetkých nás. Podnikatelia a konatelia firiem ale nerobia všetko pre to, aby zamestnancom vytvorili ideálne podmienky pre prácu. Vidieť to môžeme aj na štrajkoch, ktoré hrozia vo viacerých známych zahraničných firmách podnikajúcich na Slovensku. Zamestnanci a odbory sa nesťažujú len na zlé finančné ohodnotenie, ale aj na zlé podmienky, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

Ak podnikáte, čo by ste mohli urobiť pre zlepšenie pracovných podmienok?

BOZP

BOZP vám pomôže výrazne zlepšiť podmienky na pracovisku. Jedná sa síce o zákonnú povinnosť zabezpečiť služby BOZP všetkým zamestnancom, zamestnávatelia si niekedy neuvedomia, že nezabezpečením BOZP porušujú zákon.

Profesionálne služby BOZP sú veľkým prínosom pre firmu. Môžeme spomenúť napríklad minimalizáciu pracovnej úrazovosti, zdokonalenie systému bezpečnosti, zlepšovanie pracovného prostredia a obmedzenie negatívnych vplyvov pracovného prostredia.

Ak chcete zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, odporúčame vám osloviť firmu, ktorá zabezpečuje služby BOZP. Upozornia vás na nedostatky a čo je najdôležitejšie, odbremenia vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch.

Ochrana pred požiarmi

Predchádzať vzniku požiarov je zákonnou povinnosťou, no čudovali by ste sa, koľkí zamestnávatelia to podceňujú. Aby ste všetko dokázali zabezpečiť, opäť je dobré obrátiť sa na firmu, ktorá vám poskytne technikov požiarnej ochrany, ktorí zabezpečia minimalizovanie rizík vzniku požiarov, zamestnancov odborne pripravia na mimoriadne situácie a vypracujú vám aktuálnu dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy. Ochrana pred požiarmi je dôležitá a nemala by sa zanedbať.

Technika a elektrina môže na pracovisku zlyhať a môžu byť hlavnou príčinou požiarov, preto rozhodne nič nepodceňujte.

Napíšte komentár

Your email address will not be published.