Sprievodca svetom cestovania - otvor myseľ, spoznaj svet

Ako identifikovať prasknuté tesnenie pod hlavou valcov?

1.08K 0

Závažný problém predstavuje prasknuté valcové hlavové tesnenie, ktoré je postrachom pre mnohých šoférov. Ako však môžeš zistiť, že už je potrebné vymeniť staré tesnenie hlavy valcov za nové? V tomto článku sa ti pokúsime objasniť túto situáciu.

Životnosť tohto tesnenia pod hlavou valcov je ovplyvnená rôznymi faktormi. Okrem štýlu jazdy v rôznych režimoch motora má vplyv aj ignorovanie porúch iných komponentov, ktoré priamo ovplyvňujú životnosť tesnenia pod hlavou valcov. Napriek očakávaniu, že by malo toto tesnenie vydržať po celú životnosť motora, situácia je trochu iná.

Pri jazde v rôznych režimoch motora a pri nesprávnom riešení porúch iných súčiastok môže dôjsť k poškodeniu tesnenia pod hlavou valcov. Preto je dôležité pravidelne kontrolovať stav tohto tesnenia a v prípade potreby ho včas vymeniť.

Vplyv prasknutého tesnenia pod hlavou valcov na motor

Podľa typu poškodenia môže mať prasknuté tesnenie pod hlavou valcov vplyv na mazanie, chladenie motora alebo oboje. Životnosť motora je výrazne ovplyvnená týmito faktormi, preto je dôležité túto situáciu riešiť čo najskôr, aj keď výmena tesnenia pod hlavou nie je najlacnejšou záležitosťou.

Ignorovať tento problém by mohlo mať vážne následky, pretože existuje riziko fatálneho a nezvratného poškodenia motora. Kanáliky pre motorový olej a chladiacu kvapalinu sa nachádzajú veľmi blízko pri sebe v bloku valcov.

Tieto kanáliky vedú od bloku valcov cez tesnenie až do hlavy valcov, okolo spaľovacích komôr. Ak je tesnenie poškodené, môže dôjsť k nedostatočnému oddeleniu týchto kanálikov, čo znamená, že sa motorový olej začne miešať s chladiacou kvapalinou.

Je nevyhnutné zistiť a opraviť takéto poškodenie čo najskôr, aby sa predišlo vážnym následkom pre motor a jeho chod. V prípade akýchkoľvek pochybností je vhodné konzultovať s odborníkom.

Prejavy prasknutého tesnenia pod hlavou valca

Hneď niekoľkými spôsobmi sa prejavuje prasknuté tesnenie pod hlavou valcov. Typickým znakom poškodeného tesnenia je výskyt škvŕn motorového oleja v chladiacej kvapaline (akoby mastné oká v polievke) alebo emulzie (biely až kapučínový maz) na spodnej strane viečka, cez ktoré sa dolieva motorový olej.

Medzi ďalšie príznaky patrí náhle zvýšenie spotreby motorového oleja a chladiacej kvapaliny. Miešanie motorového oleja s chladiacou kvapalinou rýchlo zhoršuje kvalitu oleja a stráca jeho mazaciu schopnosť.

Na kontaktných plochách dochádza k strate olejového filmu, čo vedie k nadmernému opotrebeniu motora, poškodeniu ložísk kľukového hriadeľa, vačkového hriadeľa a ďalších komponentov motora. Ak sa motorový olej dostane do chladiaceho okruhu, hrozí riziko upchania kanálikov, cez ktoré preteká chladiaca kvapalina, čo môže viesť k zapečeniu motora.

Je dôležité včas zistiť a riešiť takéto poškodenie, aby sa predišlo vážnym následkom a zabezpečila sa správna funkcia motora. V prípade akýchkoľvek pochybností je vhodné konzultovať s odborníkom.

Riziko prehriatia motora v dôsledku nedostatku chladiacej kvapaliny alebo zadretia motora kvôli nedostatočnej hladine motorového oleja a tým nedostatočného mazania je tiež prítomné.

Poškodené tesnenie pod hlavou valcov však nemusí mať len za následok zmiešanie motorového oleja s chladiacou kvapalinou. V určitých situáciách môže dochádzať aj k úniku týchto kvapalín z motora alebo naopak ich vniknutiu do spaľovacieho priestoru. Ak sa niektorá z týchto kvapalín uniká z motora, je možné to jednoducho zistiť podľa výskytu vlhkosti alebo oleja cez tesnenie.

Pri prenikaní motorového oleja do priestoru valcov sa z výfuku začne vydávať modrý dym. V prípade, že do priestoru valcov uniká chladiaca kvapalina, z výfuku sa bude vydávať biely dym. Avšak odlišné farbenie výfukových plynov sa pri poškodenom tesnení hlavy valcov môže prejaviť až pri väčšom zaťažení motora.

Zásadne platí, že zdravý motor takmer nevyžaduje doplnenie chladiacej kvapaliny. Ak sa však začne chladiaca kvapalina strácať a neodhalí sa jej únik z motora, hadíc ani chladiča, je nevyhnutné skontrolovať, či sa kvapalina nedostala do olejového okruhu.

V prípade akýchkoľvek podozrení na únik alebo zmiešanie kvapalín je dôležité čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc a vyriešiť túto situáciu, aby sa predišlo vážnym poškodeniam motora.

Spôsoby ako sa tesnenie pod hlavou môže poškodiť?

Tesnenie pod hlavou valcov, ako som už spomínal, by malo vydržať po celú životnosť motora. Avšak realita je iná a takto tesnenie sa často poškodí skôr, ako by malo. Poškodenie tesnenia najčastejšie nastáva v dôsledku vysokého tepla motora, keď termostat, ventilátor alebo vodná pumpa nefungujú správne.

Okrem toho, medzi ďalšie príčiny môžeme zaradiť jazdu s nízkou hladinou chladiacej kvapaliny, použitie nesprávnej zmesi nemrznúcej kvapaliny alebo preťažovanie motora a vytočenie ho ešte pred dosiahnutím správnej prevádzkovej teploty.

Pri hľadaní príčiny poškodeného tesnenia je dôležité brať do úvahy tieto faktory a venovať pozornosť údržbe a správnemu fungovaniu chladiaceho systému motora. Predchádzanie poškodeniu tesnenia je kľúčové pre dlhú životnosť motora a bezproblémovú prevádzku vozidla.

Výmena poškodeného tesnenia hlavy valcov

Komponentom pod hlavou valcov nie je tesnenie, ktorý by sa dal opraviť či repasovať. A načo by to niekto robil. Samotné tesnenie totiž nie je drahé, no hlavne je nákladná práca, respektíve pracovný čas.

Odporúča sa totiž po demontáži hlavy valcov okrem nového tesnenia vymeniť aj olej a chladiacu kvapalinu. Ak sa motorový olej dostal do chladiaceho systému alebo naopak chladiaca kvapalina do olejového systému, je potrebné prečistiť aj chladiaci a mazací okruh motora. Keď je hlava valcov už dole, oplatí sa skontrolovať aj vôľu ventilov, prípadne ju nastaviť a vymeniť tesnenia.

Výmena tesnenia hlavy valcov trvá niekoľko hodín v závislosti od typu motora a celkové náklady na túto opravu dosahujú niekoľko stoviek eur v závislosti od servisu. Náklady sa však zvýšia, ak sú dotykové plochy bloku valcov a hlavy valcov deformované. V takom prípade je totiž potrebné tieto plochy hladko vybrúsiť. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k rôznym netesnostiam a tak by celá výmena tesnenia hlavy valcov vyšla nazmar.

Odborník by mal vykonávať výmenu tesnenia hlavy valcov, pretože chybná demontáž či montáž hlavy valcov by mohla narobiť viac škody ako úžitku. Hlava valcov by sa mala demontovať podľa postupu stanoveného výrobcom, a to tak, že skrutky sa musia uvoľňovať a utahovať v presnom poradí a s presným momentom. Poradie uvoľňovania a utahovania skrutiek, vrátane potrebného momentu na ich utiahnutie, stanovuje výrobca a malo by sa dodržiavať.