Sprievodca svetom cestovania - otvor myseľ, spoznaj svet

Ako vybrať vhodný mikrospínač

942 0

Používanie mikrospínačov je v dnešnej dobe zavedené prakticky v každom priemyselnom a výrobnom prostredí, či už sú priamo súčasťou konkrétnej aplikácie, alebo len automatizovaného výrobného zariadenia. Mikrospínač je drobná elektronická súčiastka s veľmi presnou a spoľahlivou prevádzkou slúžiaca k uzatvoreniu, alebo naopak prerušeniu elektrického obvodu po presnú dobu danú pôsobením tlakovej sily na akčný prvok. Obe hlavné výhody mikrospínača, teda jeho spoľahlivosť a presnosť, závisia predovšetkým na výbere vhodného typu pre konkrétnu aplikáciu.

Kde všade sa mikrospínače uplatňujú

Špecifiká aplikácie mikrospínačov určuje predovšetkým ich konštrukcia a spôsob zapojenia – jednoduché mikrospínač obvykle obsahujú pružinku a prítlačnú (akčnú) plochu, ktorou sa posúva spínací mechanizmus vo vnútri tela súčiastky. Veľké množstvo rôznych typov sa uplatňuje v automobilovom priemysle, letectve a vôbec v systémových a technologických zostavách dopravných prostriedkov – obvykle ide o automatizované meracie zariadenia, ktoré spúšťajú alebo zabezpečujú procesy. Okrem dopravy nájdete mikrospínače prakticky všade – v domácnosti (spotrebiče, bojlery, rozprašovacie systémy), v lekárskej technike a potom tiež ako súčasť ovládacích zariadení a užívateľských rozhraní.

Ako postupovať pri výbere mikrospínača

Výber správneho typu mikrospínača by mal vychádzať z požiadaviek aplikácie, ktorá musí stanoviť hodnoty (alebo rozsahy) nasledujúcich faktorov:

  • inštalačnej veľkosti (rozmerov v závislosti na dostupnom inštalačnom priestore)
  • elektrických vlastností obvodu (napätia, prúd)
  • spoľahlivosti pri danej životnosti – väčšina mikrospínačov má veľmi dlhú životnosť počínanú na počet spínaní, ktorý by mali vydržať
  • environmentálnych rizík – najmä ak je inštalácia plánovaná do náročnejšieho prostredia zvýšenej teploty, vlhkosti apod.

Postup výberu vhodného mikrospínača

Pri výbere mikrospínača je dobré postupovať iteratívne, tzn. postupným vylučovaním jednotlivých typov (ktorých je naozaj veľké množstvo) podľa uvedených 4 kritérií. Primárne je teda dobré sa zamerať na veľkosť mikrospínača a vyčleniť si tie produkty, ktoré dosahujú buď minimálnej alebo maximálnej inštalačnej veľkosti. Na veľkosti mikrospínača sú naviac priamo závislé prúdové charakteristiky, preto je potrebné sa orientovať na obe kritériá zároveň – väčšie spínače sú určené pre väčšie prúdy, ktoré sa môžu pohybovať od 0,1 A až po veľké charakteristiky (250 VAC). V prvom kroku výberu mikrospínača je teda potrebné optimalizovať veľkosť s prechádzajúcim prúdom (vrátane špecifikácie, či ide o prúde jednosmerný alebo striedavý), ak v tomto prípade nájdete vhodný typ je potom potrebné posúdiť jeho deklarovanú životnosť v závislosti na konštrukčnom riešení a silu potrebnú k jeho zopnutiu, ktorá udáva jeho spoľahlivosť a je priamo závislá na kvalite použitej pružiny (spätne špecifikovanej na prúdové charakteristiky). Až v konečnej fáze je vhodné riešiť environmentálnu stabilitu, ktorá v prípade náročnejších podmienok vyžaduje zapečatenie mechanizmu v ochrannom obale.